Sygdom

Den Grønne Gårdvuggestue

Ny privat institution i Ugelbølle

RETNINGSLINER OMKRING SYGDOM

 

Vi mener, at børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem Den Grønne Gårdvuggestue og forældrene. Det kræver gensidig respekt at udøve dette fælles ansvar og det syge barns behov bør altid komme i første række. Dette sikrer vi bedst ved at have en åben dialog mellem jer forældre og os som personale, og det er vigtigt at have tillid til hinandens dømmekraft.

 

I Den Grønne Gårdvuggestue gør vi, hvad vi kan for at undgå, at børnene bliver syge ved bl.a. hyppig håndvask og procedurer ved bleskift, men sygdomsbekæmpelsen er et fælles ansvar mellem vuggestuen og forældrene. Derfor opfordrer vi alle til at gøre en fælles indsat for at nedbringe børnenes sygefravær. M.h.t. sygdom og sygdomsbekæmpelse så følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge - Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.” For mere information kan du klikke på nedenstående link. Her kan du læse mere om de generelle overvejelser om sygdomme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan specielt for børns vedkommende af og til være svært at afgøre, om de er syge eller raske, og ofte må man foretage et skøn.

 

Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket.

 

Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Det er op til personalets vurdering, om barnet kan indgå i dagens aktiviteter både inde og ude, og om barnet er en smittefare for børn og voksne eller om barnet har bedst af at være hjemme.

Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Derfor Anbefaler vi at barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter at det er blevet feberfrit.

 

Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket, hvis det har feber, eller hvis der er specifikke tegn på sygdom.

 

Hovedregel er, at syge børn ikke må møde op i vuggestuen og at et barn med en smitsom sygdom først møder op, når det ikke smitter mere.

Børn der er i vuggestue skal kunne deltage i alle dagens aktiviteter, både inde og ude på lige fod med de andre børn.

Skemaet nedenfor danner ramme for, hvilken holdning Den Grønne Gårdvuggestue har til, hvornår vi ikke modtager børn og hvornår vi ringer til forældrene, så de kan afhente deres syge barn.

 

Er barnets temperatur 38,0 grader eller mere, vil vi ikke tage ansvaret for barnet og det kan ikke være i vuggestuen.

 

Forældrene skal gøre vuggestuen opmærksom på, hvis barnet om morgenen er medicineret eller har fået anden behandling inden barnet kommer i vuggestuen.

Medicinering af børn i vuggestuen skal aftales med personalet. Det er vigtigt, at forældrene gør lægen opmærksom på, at på anvisningen til medicinen, skal der tydeligt være beskrevet, hvordan barnet skal medicineres i vuggestuen.

Vi giver ikke Panodil eller anden smertestillende medicin i vuggestuen.

Børn der hjemme har fået Panodil eller anden smertestillende medicin om morgenen, må ikke komme i vuggestue.

 

Den pædagogiske leder har ansvar for at informere forældre og personalet om smitsomme sygdomme. Dette gøres ved opslag på tavlen i gangen.