Værdier

Den Grønne Gårdvuggestue

Ny privat institution i Ugelbølle

Værdier

 

Vi har udarbejdet 5 værdigrundlag, som vil være kendetegnet for instutionen og give børnene god mulighed for trivsel, udvikling og plads til masser af leg og læring.

 

1. Nærværd og tryghed.

I ”den grønne gårdvuggestue” vil der blive lagt stor vægt på at holde børngruppen lille med et fast personale. Barnet skal føler sig tryg i nærværd af kendte omgivelser. Barnet vil være omgivet af omsorgfulde voksne og vil af denne vej opbygge den grundlæggende ballast – dets eget værd – som giver det mod på videre udfoldelse.

 

2. Fælleskab

I ”den grønne gårdvuggestue” vil barnet være en del af hele vuggestuens fællesskab. Fællesskabet vil blive vægtet højt og bygge på rummelighed og tolerance.

 

3. Anerkendelse

I ”den Grønne gårdvugestue” er samværet med barnet og dets forældre baseret på anerkendelse. Vi forstår anerkendelse som den måde, hvorpå vi skaber rammerne for, at alle føler sig set, respekteret og anerkendt som værdifulde mennesker i fællesskabet.

 

4. Udeliv og dyr

I ”den Grønne gårdvugestue” vil der blive tillagt udeliv stor værdi. Pædagogikken vil bygge på et alsidigt natursyn. Igennem udelivet optræder børnene både som nysgerrige tilskuere og som aktive brugere af naturens ressourcer. I og med at vuggestuen er beliggende på en større gård, er der rig mulighed for tæt kontakt med naturen, som marker, skov, eng og strand. Der vil ligeledes være daglig kontakt med dyr, såsom høns, geder og kaniner.

 

5. Forældresamarbejde

Samarbejde mellem forældre og personale vil ligeledes blive vægtet højt, da det er grundstenen i, at barnet trives. Kommunikation mellem forældre og personale skal gå begge veje. Jo bedre samarbejdet er, jo større udviklingsforudsætninger er der for barnet.