Nyt barn

Den Grønne Gårdvuggestue

Ny privat institution i Ugelbølle

Indmeldelse af nyt barn i Den grønne gårdvuggestue.

 

 

Jf. Syddjurs kommunes leverandørkrav kan dit barn blive i Den grønne gårdvuggestue til den måned hvor barnet fylder 2,9 år, og der er plads i den børnehave, i ønsker.

Ved særlige behov for forlængelse af perioden i Den grønne gårdvuggestue samarbejdes med kommunen om tilskud til dette.

 

Dit barn kan fra den dag det er født, eller der ligger en adoptionsgodkendelse, optages på venteliste til en plads i institutionen.

 

Ønsker I jeres barn optaget på vuggestuens venteliste, bedes I udfylde formular Opskrivning af barn.

 

Børnene tildeles en plads efter opskrivningstidspunktet. Ved samme opskrivningsdato får det ældste barn pladsen. Søskende til børn i institutionen har fortrinsret. Ved optagelse kigger vi også på gruppens sammensætning og kan her vælge at prioritere efter køn og alder.

 

 

Forældrebetaling pr. barn er forudbetalt og koster pt. kr. 3.000 pr. mdr. i 12 mdr. Forældrebetalingen reguleres årligt i forhold til den generelle prisudvikling.

Betalingen skal falde den sidste bankdag i måneden.

 

I tilfælde af søskende i daginstitution, gives der søskenderabat i lighed med kommunale institutioner. Syddjurs Kommune udbetaler søskendetilskuddet, til Vuggestuen, og vi regulerer i søskendes forældrebetaling.

 

I Den grønne gårdvuggestue, er der på lige vilkår med de kommunale institutioner også mulighed for fripladstilskud og I bedes kontakte jeres kommune herom.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 2 måneder før barnets sidste dag.

Meddelelse om udmeldelse skal afleveres i underskreven tilstand til vuggestuens personale senest den sidste hverdag i måneden.

 

 

Frie pladser:

Der er desværre pt. ikke flere ledige pladser. Men der er altid mulighed for at blive skrevet på venteliste.